Jesus, lär mig alltid tänka är en passionspsalm i tjugo verser av Haquin Spegel från 1694. Karl-Gustaf Hildebrand gjorde en bearbetning 1979 då titelraden ändrades till "Jesus, lär mig alltid tänka" och antalet verser minskade till 13.

Melodin är av Heinrich Albert från 1641, nedtecknad i Arien oder Melodeyen, enligt 1939 års koralbok och samma som till 1695 års psalm nr 244: Ach! hwad skal jagh doch begynna. Melodin används i 1986 års psalmbok till psalmen Dig, min Jesus, nu jag skådar.

Publicerad somRedigera

Externa länkarRedigera

  • Hos Svenska Akademien återfinns psalmtexten från 1695 i "Den gamla psalmboken" i PDF