Jag längtar av allt hjärta är en gammal psalm om dödslängtan i tio verser skriven av Christoph Knoll 1605 och översatt av Jakob Arrhenius 1694. Texten bygger på Psaltaren psalm 25 . Gud är min hälsa, ljus och kraft 4 v. Psalmen bearbetades dryga hundra år senare av Johan Olof Wallin, både 1814 och 1816, varpå den publicerades med nio verser. Den sjöngs enligt 1921 års koralbok med 1819 års psalmer till samma melodi som psalmen Ditt huvud, Jesu, böjes (nr 91) tonsatt av Paul Gerhardt. Olof Kolmodin den äldre skrev 1731 också en psalmtext med 9 verser med samma inledningsord. Den skulle sjungas till samma melodi som Til Dig af hjertans grunde. Den senare melodin baseras på en fransk folkmelodi första gången tryckt 1539 i Strasbourg.

Inledningsorden 1695 är:

Jagh längtar af alt hierta
At salig skiljas hän
Från all min nödh och smärta
Och blij hos Gudh min wän

Kolmodins första vers från 1731 lyder:

Jag längtar af alt hierta,
O HErre, efter Dig.
Du wärdes af all smärta
Och nöd förlåsza mig.
Min Gud, jag på Dig hoppas,
Bewara mig för skam,
At owäns frögd ej knoppas,
Och skjuter blommor fram.

Publicerad iRedigera

Texten till Jag längtar av allt hjärta finns på Wikisource.