Vi tro uppå en Gud är en översättning av den niceanska trosbekännelsen "Credo in unum Deum". Den tyska inledningen lyder Ich gläube an einen GOTT. Psalmen finns i talrika svenska handskrifter från 1500- och 1600-talen.

Publicerad iRedigera

Externa länkarRedigera

Texten till Vi tro uppå en Gud finns på Wikisource.