Göteborgspsalmboken

svensk evangelisk-luthersk psalmbok
(Omdirigerad från Göteborgspsalmboken 1650)

Göteborgspsalmboken är en svensk evangelisk-luthersk psalmbok med titeln "Een wanligh PsalmBook" tryckt av Amund Grefwe i Göteborg 1650 på uppdrag av Hennes Kongliga Majestäts wår allernådigaste Drottningz wählbetrodde Män och thenne Konungzlige Götheborg Stadz wälförordnade Förmån efter Sveriges anammande av Bohuslän som svenskt efter freden i Brömsebro 1645. Sedan ett exemplar av en tillfällighet hittades 1981 i Bodleian Library i Oxford gav Göteborgs stiftshistoriska sällskap ut en kommenterad faksimilutgåva 1984.

Göteborgspsalmboken
LandSverige
Förlag för förstautgåvanAmund Grefwe
Utgivningsår1650
Del i serie
Föregås avSwenske Songer eller wisor 1536
Efterföljs avDen svenska psalmboken 1695

Psalmboken innehåller 147 psalmer översatta till eller författade på svenska, vilket ansågs nödvändigt både med tanke på reformationen och behovet av försvenskning. Flera av psalmerna fanns i den tidigare utgivna Swenske Songer eller wisor 1536, som utkommit i flera utökade upplagor. Många av psalmerna är också fortsatt använda i 1695 års psalmbok och följande officiellt antagna svenska psalmböcker.

Originalet finns bara i ett exemplar, sedan maj 1655 bevarat på Bodleian Library i Oxford. Där hamnade den i maj 1655.[1]

Psalmer

redigera

I förteckningen nedan betyder (v) = antal verser.

Om Gudz Lagh och itt Christeligit Lefwerne

redigera

Troones Articklar

redigera

Om HErrans Böön

redigera

Om Döpelsen

redigera

Om HErrans Nattward

redigera

Några Andelige Loffsånger

redigera

Jungfruu Mariæ Loffsång

redigera

S. Simeonis Loffsång

redigera

Te Deum Laudamus

redigera

Canticum Ambrosij & Augustini

redigera

Om Boot och Bättring

redigera

Om Gudz Barmhertigheet

redigera

Om Tröst i Bedröfwelse

redigera

Om itt Christeligit Lefwerne

redigera

Om Lögn och thes Löön

redigera

Om Gudz Ord och Försambling

redigera

Om Christi Födelse

redigera

Om Christi Lijdande

redigera

Om Christi Upståndelse

redigera

Om Christi Himmelsfärd

redigera

Om then helge Anda

redigera

Om then H. Trefaldigheet

redigera

Om Fridh och Roligheet

redigera

Tacksäijelse och Böön Morgon och Affton

redigera

Affton Loffsånger

redigera

Om Echtenskap

redigera

Loffsånger effter Måltijdh

redigera

Om Menniskionnes Fall och Rättfärdigheet

redigera

Om Menniskiones Elendigheet

redigera

Om Himmlerijket och Helwetit

redigera

Om Döden och Domen

redigera
  • Litania
 
Wikisource
Texten till Göteborgspsalmboken finns på Wikisource.

Utgåva

redigera
  • Een wanligh psalmbook: Göteborgspsalmboken 1650 : faksimilutgåva av exemplaret i Bodleian Library, Oxford. Göteborg: Göteborgs stiftshistoriska sällskap. 2002 [1650]. Libris 8420225. ISBN 9170294771 

Källor

redigera

Fotnoter

redigera
  1. ^ Margareta Artsman (25 mars 2002). ”Unik psalmbok från 1650 i faksimilutgåva” (på svenska). Svenska dagbladet. https://www.svd.se/unik-psalmbok-fran-1650-i-faksimilutgava. Läst 17 oktober 2017.