O Store Gudh, min Fader och min Herre

O Store Gudh, min Fader och min Herre är en gammal psalm i arton verser av Gustaf Ållon. Högmarck (1736) säger om denna psalmtext: "En af de herligaste Böne-Psalmar."[1]

Psalmen inleds 1695 med orden:

O Store Gudh, min Fader och min HErre
Som alt haar skapat både störr' och smärre!

Enligt 1697 års koralbok användes en melodi som användes till flera psalmer: Pris vare Gud, som min hand lärer strida (nr 105), Lova Gud i himmelshöjd (nr 112), Är jag allen en främling här på jorden (nr 258), Lof, prijs och tack ske tigh (nr 302) och O Gud, som ej de spädas röst föraktar (nr 330).

Publicerad iRedigera

FotnoterRedigera

  1. ^ Högmarck, Lars Psalmopoeographia, Stockholm, 1736.