Öppna huvudmenyn

Mitt fasta hopp till Herren står är en psalm i fem verser av Cornelius Becker från 1602, översatt 1688 av Haquin Spegel, bearbetad av Johan Olof Wallin 1816. Psalmen utgår från Psaltaren 62.

Texten i 1695 års psalmbok inleds med:

Min åtrå fast til HErran står
Hans milda hielp jagh bider

Enligt 1697 års koralbok används melodin även till psalmen O Gud, du av barmhärtighet (nr 220), som enligt senare psalmböcker är en medeltida sång från Nürnberg för processioner tryckt i Etlich Christlich Lieder 1524.

Publicerad somRedigera

  • Nr 65 i 1695 års psalmbok som Min åtrå fast til HErran står under rubriken "Konung Davids Psalmer".
  • Nr 228 i 1819 års psalmbok som Mitt fasta hopp till Herren står under rubriken "Kristligt sinne och förhållande - I allmänhet: Förhållandet till Gud: Lydnad för Guds vilja och frimodighet under hans beskydd".
  • Nr 311 i 1937 års psalmbok som Mitt fasta hopp till Herren står under rubriken "Trons glädje och förtröstan".

Externa länkarRedigera