Låt oss nu Jesus prisa är en gammal påskpsalm i tio verser skriven av Haquin Spegel 1694. Dess ursprungliga titelrad var "Låt oss nu JEsum prisa". I 1819 års psalmbok anges att Johan Olof Wallin bearbetat texten 1819 och i nästa psalmbok anges att Jesper Swedberg gjort en bearbetning däremellan, 1694. Dessa insatser finns inte medtagna i 1986 års psalmbok då psalmen bearbetades ytterligare av Karl-Gustaf Hildebrand 1983.

Psalmen inleds 1695 med orden:

Låt oss nu JEsum prisa
Som är wår högsta tröst

Melodin är en folkmelodi nedtecknad i Erfurt 1524, tryckt i den "världsliga" samlingen Erfurter Enchiridion och samma melodi som till psalmerna Du segern oss förkunnar (1819 nr 105) och Förlossningen är vunnen (1695 nr 119).

Publicerad somRedigera