En riker man, väldiger han

En riker man, väldiger han är en gammal latinsk psalm "Homo quidam Rex nobilis dives in charitate" i fjorton verser, som översattes av Ericus Olai och trycktes första gången 1515. Text utgår från Matteusevangeliet 22 och Lukasevangeliet 14.

Psalmen introduceras 1536 med orden: Een parabola aff Matt. xxij. och Luce. xiiij

Psalmen inleds 1695 med orden:

En riker man / wäldiger han
En bröllops kost tilredde

I Jesper Swedbergs psalmbok 1694 hade han tillagt en sista vers, som helt ströks av biskopskollegiet vilket agerade som censorer inför utgivningen av 1695 års psalmbok. Den versen löd:

Ty tag nu emot/ Med bettring och bot/
Hwad GUD osz biuder tillika:
Och skynda tig fort/ genom nådenes port/
Lät werrlden tig icke beswike.
GUD hielp osz tilsamman/ Med frögd och gamman/
Uti sitt ewiga rike.

Publicerad iRedigera

Externa länkarRedigera

Texten till En riker man, väldiger han finns på Wikisource.