O Gud, det är en hjärtans tröst

O Gud, det är en hjärtans tröst är en gammal psalm i fyra verser (1-3 och 5) av Laurentius Jonae Gestritius , tryckt första gången 1619 (efter hans död 1598). Psalmen kompletterades med fjärde versen av Jesper Swedberg 1694 och bearbetades av Anders Frostenson 1978.

Psalmens inledningsord 1695 är

O Gudh, thet är en hiertans tröst
När til titt huus man kommer

Enligt 1697 års koralbok används melodin även till psalmerna Min siäl skal uthaf hiertans grund (nr 108), Gud säger, att den salig är (nr 276), O Gud, som hörer allas röst (nr 233), Som dig, Gud, täckes, gör med mig (nr 264). I 1986 års psalmbok anges att melodin är "svensk" från 1697.

Publicerad somRedigera

Texten till O Gud, det är en hjärtans tröst finns på Wikisource.