Såleds är vår kyrkogång är en gammal psalm i tre verser av Hartmann Schenck från 1680 och översatt av Petrus Lagerlöf 1694.

Psalmen inleds 1695 med orden:

Såledz är wår kyrckiogång
Thenna stunden wäl förfluten

I 1697 års koralbok anges inte att psalmen sjungs till någon annan psalmmelodi, men i 1937 års psalmbok ska psalmen sjungas till melodin för Du som var den minstes vän (1937 nr 181).

Publicerad som redigera

  • Nr 235 i 1695 års psalmbok under rubriken "Böne-Psalm efter Predikan".
  • Nr 332 i 1819 års psalmbok under rubriken "Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheter: Lärare och åhörare: Efter predikan".
  • Nr 219 i 1937 års psalmbok under rubriken "Helg och gudstjänst".