Vi tackar dig, o Jesus god är en gammal psalm i fyra verser av Christoph Vischer från 1597. Psalmen översattes av Jesper Swedberg 1694.

Texten inleds 1695 med orden:

Wij tacke tigh, o JEsu godh!
Som rinna låt titt dyra blodh

I Koralbok för Nya psalmer, 1921 anges att det är samma melodi som till psalmerna Snart sista stunden kommen är (1921 nr 659) och Den rätt på dig, o Jesus, tror (1819 nr 582) vars melodi troligen varierat med utgivningarna.

Publicerad somRedigera

Texten till Vi tackar dig, o Jesus god finns på Wikisource.