Öppna huvudmenyn

O Gud, det är min glädje är en gammal psalm i tolv verser av Haquin Spegel från 1688. Psalmen utgår från Psaltaren 116.

Texten i 1695 års psalmbok inleds med:

O Gudh thet är min glädie
at tu wilt höra röst

Melodin 1937 är komponerad av kantorn i Weimar, Melchior Vulpius 1609, troligen är den en ombildning av en världslig visa. Den förekommer inte i 1695 och 1819 års psalmböcker, där psalmen har en svensk melodi. Enligt 1697 års koralbok är det samma melodi som till psalmerna O Gudh som har i händer (nr 82), På tigh, o Herre käre (nr 312).

Publicerad somRedigera

  • Nr 92 i 1695 års psalmbok under rubriken "Konung Davids Psalmer".
  • Nr 223 i 1819 års psalmbok under rubriken "Kristligt sinne och förhållande - I allmänhet: Förhållandet till Gud: Kärlek, vördnad, tacksamhet".
  • Nr 308 i 1937 års psalmbok under rubriken "Trons glädje och förtröstan".