O Jesus Krist, dig till oss vänd

O Jesus Krist, dig till oss vänd är en kristen bönepsalm av Wilhelm II av Sachsen-Weimar från 1648, så när som på fjärde och sista versen. Psalmen översattes till svenska 1695 av Johannes Gezelius d.y. (1647-1718) i Åland. Per Olof Nisser bearbetade den 1983.

Psalmen inleds 1695 med orden:

HErre JEsu Christ tigh til oss wänd
Tin Helga And tu til oss sänd

Enligt 1697 års koralbok användes melodin då för psalmerna Jag tackar dig, min högste Gud (nr 242), När wij i högsta nöden stå (nr 307) och Du mänskors Fader (nr 313). Melodin (Ess-dur, 3/2) är från Gochsheim/Redwitz i Bayern 1628, modifierad i Görlitz år 1648. Psalmen har även sjungits till samma melodi som Se, Jesus är ett tröstrikt namn.

Publicerad somRedigera

Texten till O Jesus Krist, dig till oss vänd finns på Wikisource.