Jag lyfter mina händer är en psalm som är skriven (eller översatt) av Jakob Arrhenius 1694. Texten grundar sig på Psaltaren 121. I 1986 års psalmbok anges att texten bearbetades av Jesper Swedberg 1694 också, en bearbetning som i huvudsak stått sig i 300 år eftersom ingen annan upphovsman finns angiven därefter.

Texten inleds 1695 med orden:

Jagh lyfter mina händer
Up til Gudz berg och huus

Enligt 1697 års koralbok används melodin även för psalmerna: Säg Herre, huru länge Wil tu förgäta migh (1695 nr 33), Min Gud jag nu åkallar (1695 nr 73) och Till dig ur hjärtegrunden (1695 nr 100). Melodin är hämtad ur La forme des prières et chants ecclésiastiques, och melodin kom sen att användas även för psalmen För hela världen vida (1921 nr 546, 1937 nr 250, 1986 nr 416).

Melodin i 1986 års psalmbok finns i två varianter, en av Melchior Teschner från 1615 (nr 238 a), vilken också används som alternativ melodi till psalmerna Vi lyfter våra hjärtan, De äro nu förgångna, Med alla Herrens fromma, Nu dagen är till ända, Pris vare Gud som låter och Är Gud i himlen för mig, samt en av Johan Georg Lotscher från 1795 (nr 238 b), vilken också används som alternativ melodi till psalmen Hur ljuvt det är att komma.

Publicerad i redigera

Den franska koralen från Strasbourg 1539 redigera

Melchior Teschners melodi från 1615 redigera

Johan Georg Lotschers melodi från 1794 redigera

Externa länkar redigera


 
Wikisource
Texten till Jag lyfter mina händer finns på Wikisource.