Uppstånden är vår Herre Krist till hela världens tröst förvisst

För andra psalmer med samma inledningsrad, se Uppstånden är vår Herre Krist.

Uppstånden är vår Herre Krist / halleluja, halleluja / till hela världens tröst förvisst är en gammal psalmtext som sjungs vid påsken. Av latinskt ursprung (1300-talet) och först översatt till svenska 1610 (av Laurentius Jonae Gestritius?).

Den första versen på latin (1300-talet)

Surrexit Christus hodie
Humano pro solamine,

Den första versen på tyska (1400-talet)

Erstanden ist der heilige Christ, Halleluja,
der aller Welt ein Heiland ist, Halleluja.

Publicerad iRedigera