Lofwad ware Herren Israels Gudh

Loffuad ware HERREN Jsraels Gudh är en psalm, även kallad Sakarias lovsång eller Benedictus, med texten ur Lukas 1:46-55 och en avslutande doxologi. Den är översatt av Laurentius Andreæ från tyska förlagan "Gelobet sey der Herr" av Martin Luther, (Benedictus Dominus Deus Israel. Zacharias.) Psalmens överskrift i Swenske Songer eller wisor 1536 är: Benedictus dominus. Deus Israel. Luce. j. och i 1582 års psalmbok S. Zachari Loffsong.

Psalmen inleddes 1572 års psalmbok med orden:

Loffuat ware HERREN Jsraels Gudh
Ty han haffuer besökt och förlossat sitt folck
Och haffuer vprettat oss salighetennes Horn
vel i sins tienares Dauidz hws.

Publicerad iRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Swenske songer eller wisor nuu på nytt prentade, forökade, och under en annan skick än tilförenna utsatte. Stockholm. 1536. sid. I. Libris 19748517 
  2. ^ Een liten Songbook til at bruka i Kyrkionne. Stockholm: Laurentsson. 1553. Libris 19748506 
  3. ^ Then Swenska Psalmeboken förbätrat och medh flere Songer förmerat och Kalendarium. Stockholm: Amund Laurentzson. 1572. sid. I. Libris 13554587 

Externa länkarRedigera