Till dig jag ropar, Herre Krist

Till dig jag ropar, Herre Krist är en gammal tysk psalm Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ i fem verser av Johann Agricola cirka 1526/1527, översatt till danska 1544 och till svenska 1562 (eller 1567 enl 1937 års psalmbok) och efter 250 år bearbetad av Johan Olof Wallin 1816 och Olov Hartman 1979 med alla fem verser bibehållna.

Den tyska psalmen i en psalmbok från 1836. Den ansågs länge vara skriven av Paul Speratus.

Psalmen inleds 1695 med orden:

Jagh ropar til tigh, O HErre Christ!
Jagh beder tu hör min klagan

Enligt 1697 års koralbok används samma melodi som till psalmen Så högt har Gud, oss till stor fröjd (nr 203). Melodin är tryckt i Joseph Klugs psalmbok Geistliche Lieder 1533 (Wittenberg).

Publicerad iRedigera

Externa länkarRedigera