Vi tackar dig så hjärtelig är en gammal morgonpsalm med tio verser av Haquin Spegel skriven 1686 med titelraden "Wii tacke tigh rätt hiertelig". Enligt 1819 års psalmbok bearbetades texten av Johan Olof Wallin vilket inte längre framgår av 1986 års psalmbok då den bearbetades till sex verser av Anders Frostenson 1980.

Psalmen inleds 1695 med orden:

Wii tacke tigh rätt hiertelig
O store Gudh och Fader käre!

Melodin är tryckt i koralboken As hymnodus sacer i Leipzig 1625 och bearbetad av Christoph Peter 1655. Enligt 1697 års koralbok och 1921 års koralbok med 1819 års psalmer användes samma melodi bland annat till psalmen Min synd, o Gud (1695 nr 253 och 1986 nr 544).

Publicerad somRedigera

Texten till Vi tackar dig så hjärtelig finns på Wikisource.