Anders Christensen Arrebo

dansk präst och poet

Anders Christensen Arrebo (även Arröbo, Ærøbo), född 2 januari 1587 i Ærøskøbing, död 12 mars 1637 i Vordingborg, var en dansk präst, biskop, skald, psalmförfattare och översättare. Han var biskop i Trondhjem i Norge 1618-1622, men avsattes och tillträdde senare en tjänst som kyrkoherde i Vordingborg på Själland.

Anders Arrebo

I den danska Psalmebog for Kirke og Hjem, 1912 är hans Om Salighed og Glæde (mel. Jeg vil din Pris udsjunge) medtagen. Samma psalm var med i Roskilde Konvents Salmebog, 1855. Numera (2009) används psalmerna Se, hvor nu Jesus træder (Arrebo nedtecknat en äldre dansk visas melodi), Om salighed og glæde, Nu! jeg har vunden (Arrebo nedtecknat en äldre dansk visas melodi) och Gud Herren er min hyrde god (diktad 1623) i den danska psalmboken.

Psalmer

redigera

Se även

redigera

Externa länkar

redigera