Jesus allt mitt goda är är en tysk psalm i fyra verser av Ahasverus Fritsch från 1668, översatt till svenska av Jakob Arrhenius 1691.

Inledningsorden i psalmen 1695 är:

JEsus alt mitt goda är
För migh haar han sigh uthgifwit

Publicerad somRedigera

Texten till Jesus allt mitt goda är finns på Wikisource.