Göteborgspsalmboken

svensk evangelisk-luthersk psalmbok

Göteborgspsalmboken är en svensk evangelisk-luthersk psalmbok med titeln "Een wanligh PsalmBook" tryckt av Amund Grefwe i Göteborg 1650 på uppdrag av Hennes Kongliga Majestäts wår allernådigaste Drottningz wählbetrodde Män och thenne Konungzlige Götheborg Stadz wälförordnade Förmån efter Sveriges anammande av Bohuslän som svenskt efter freden i Brömsebro 1645. Sedan ett exemplar av en tillfällighet hittades 1981 i Bodleian Library i Oxford gav Göteborgs stiftshistoriska sällskap ut en kommenterad faksimilutgåva 1984.

Göteborgspsalmboken
LandSverige
Förlag för förstautgåvanAmund Grefwe
Utgivningsår1650
Del i serie
Föregås avSwenske Songer eller wisor 1536
Efterföljs avDen svenska psalmboken 1695

Psalmboken innehåller 147 psalmer översatta till eller författade på svenska, vilket ansågs nödvändigt både med tanke på reformationen och behovet av försvenskning. Flera av psalmerna fanns i den tidigare utgivna Swenske Songer eller wisor 1536, som utkommit i flera utökade upplagor. Många av psalmerna är också fortsatt använda i 1695 års psalmbok och följande officiellt antagna svenska psalmböcker.

Originalet finns bara i ett exemplar, sedan maj 1655 bevarat på Bodleian Library i Oxford. Där hamnade den i maj 1655.[1]

Psalmer redigera

I förteckningen nedan betyder (v) = antal verser.

Om Gudz Lagh och itt Christeligit Lefwerne redigera

Troones Articklar redigera

Om HErrans Böön redigera

Om Döpelsen redigera

Om HErrans Nattward redigera

Några Andelige Loffsånger redigera

Jungfruu Mariæ Loffsång redigera

S. Simeonis Loffsång redigera

Te Deum Laudamus redigera

Canticum Ambrosij & Augustini redigera

Om Boot och Bättring redigera

Om Gudz Barmhertigheet redigera

Om Tröst i Bedröfwelse redigera

Om itt Christeligit Lefwerne redigera

Om Lögn och thes Löön redigera

Om Gudz Ord och Försambling redigera

Om Christi Födelse redigera

Om Christi Lijdande redigera

Om Christi Upståndelse redigera

Om Christi Himmelsfärd redigera

Om then helge Anda redigera

Om then H. Trefaldigheet redigera

Om Fridh och Roligheet redigera

Tacksäijelse och Böön Morgon och Affton redigera

Affton Loffsånger redigera

Om Echtenskap redigera

Loffsånger effter Måltijdh redigera

Om Menniskionnes Fall och Rättfärdigheet redigera

Om Menniskiones Elendigheet redigera

Om Himmlerijket och Helwetit redigera

Om Döden och Domen redigera

  • Litania
 
Wikisource
Texten till Göteborgspsalmboken finns på Wikisource.

Utgåva redigera

  • Een wanligh psalmbook: Göteborgspsalmboken 1650 : faksimilutgåva av exemplaret i Bodleian Library, Oxford. Göteborg: Göteborgs stiftshistoriska sällskap. 2002 [1650]. Libris 8420225. ISBN 9170294771 

Källor redigera

Fotnoter redigera

  1. ^ Margareta Artsman (25 mars 2002). ”Unik psalmbok från 1650 i faksimilutgåva” (på svenska). Svenska dagbladet. https://www.svd.se/unik-psalmbok-fran-1650-i-faksimilutgava. Läst 17 oktober 2017.