Giv folken fred, giv själen frid är en gammal psalm, Verleihe uns Frieden, med sex verser av Martin Luther från 1529. Översätt till svenska av Olaus Petri före 1536 med titelrad "Förlän oss, Gud, din helga frid" under den latinska rubriken "Pro pace et principe". Ursprungligen är första versen ett latinskt antifon från medeltiden och nutida vers 2 har ett okänt tyskt ursprung från 1566. En ny svensk översättning gjordes 1602.

Psalmens första och femte vers 1695 lyder:

1. Förläna oss Gudh så nådelig / Frijd i wåra dagar
Ty ingen är på jorderijk / Then ofrijd kan förtaga / Utan tu allena
5. Gif allom Konungom tin nådh / O fridsens Konung dyre!
At the medh lycko och godh rådh / At the i frijd må blifwa

Av de ursprungliga sex verserna överfördes den första och femte till 1819 års psalmbok. I 1986 års psalmbok framstår Olov Hartman som upphovsman till första versens originaltext med ny titelrad från 1979 och Karl-Gustaf Hildebrand som upphovsman till den andra versen 1984, samtidigt som registret uppger att psalmen är densamma som 1937 års psalm med den gamla titelraden.

Melodin är en medeltida hymn, nedtecknad i Nürnberg 1529.

Förlän oss, Gud, din helga frid (filinformation)
Ragnar Schöblom spelar Förlän oss, Gud, din helga frid på psalmodikon, oktober 1968.


Publicerad i

redigera

Referenser

redigera
  1. ^ Then Swenska Psalmeboken förbätrat och medh flere Songer förmerat och Kalendarium. Stockholm: Amund Laurentzson. 1572. sid. CVI. Libris 13554587 
  2. ^ Lyster, Jens; Margareta Brogren (2002). Een wanligh psalmbook. Göteborgspsalmboken 1650. Göteborg: Göteborgs stiftshistoriska sällskap, Tre Böcker Förlag AB. sid. 178-179. Libris 8420225. ISBN 9170294771 

Externa länkar

redigera
 
Wikisource
Texten till Giv folken fred, giv själen frid finns på Wikisource.