Vänd bort din vrede, med den äldre titeln Wänd af tin wrede (latin: Aufer immensam, Deus, aufer iram), är en psalm ur 1695 års psalmbok. Texten är, på bägge språken, av den tyske författaren Georg Thymus, som var student till Philipp Melanchthon.[1] Psalmen återfinns i svenska psalmböcker åtminstone från 1650 och även i den avkortade psalmboken för värnpliktiga och personal i svenska Försvarsmakten samt fortfarande i Den svenska psalmboken 1986. Texten bearbetades av Johan Olof Wallin inför utgivningen av 1819 års psalmbok och inledningsraden anpassades till en modernare svenska.

Högmarck (1736) skriver om denna psalm "Af the åtskilliga Tyska versionerna är ingen, som swarar emot wår Swenska närmare än then namngifna, doch är han twå wersae kortare, och lärer wår Swenske Translator allenast haft then latinske för sig. Ph. MELANCHTON har förbettrat honom. För öfrrigt, är thenna Psalm af thet werde, at man med honom GUDstiensten altid begynna skulle, hwilket och i monga Tyska Församlingar är brukeligit."

Psalmen sjungs till en koralmelodi av Paul Schalreuter.[2]

Publicerad iRedigera

KällorRedigera

  1. ^ Högmarck, Lars (1736). Psalmopoeographia. En vtförlig beskrifning öfwer them, som hafwa 1. samansatt, 2. öfwersatt och 3. förbettrat psalmarna, vti then, på kongl. maj:ts allernådigsta befallning, åhr 1695. öfwersedda swenska psalm- boken, med monga både nyttiga och nödiga anmerkningar försedd; i twenne afdelningar föresteld; och allom rettsinnigom, af then siungande församlingene i Swerige, til nöge och vnderrettelse, vtur åtskilliga, så wäl tryckta, som otryckta skrifter, bref ock handlingar; ganska monga, både äldre och nyare, brukeliga och aflagda, latinska, tyska och swenska andeliga psalm- song- och wiso-böker sammanletad och vtarbetad af Lars Högmarck, Alexandersson. Stockholm, vplagd med. Joh. Laur. Horrn, kongl. antiquit. : arch. boktr. bekostnad. 1736.. Stockholm. Libris länk 
  2. ^ ”Vänd bort din vrede”. 1986 års psalmbok som melodipsalmbok på nätet. Andreas Holmberg. http://svps1986.blogspot.com/2010/02/539-vand-bort-din-vrede.html. Läst 25 juni 2011. 
Texten till Vänd bort din vrede finns på Wikisource.