Av hjärtat håller jag dig kär

Av hjärtat håller jag dig kär är en psalm i tre osedvanligt långa verser av Martin Schalling från 1569, "Herzlich lieb hab ich dich, o Herr", som översattes till svenska av Haquinus Magni Ausius 1641 och fick då titelraden "Av hjärtat haver jag dig kär". Texten bearbetades av Johan Olof Wallin 1807 och bearbetades något 1983 inför publiceringen i 1986 års psalmbok.

Psalmen inleddes 1695 med orden:

Af hiertat hafwer jagh tigh kär
O HErre wärdes wara när

Publicerad somRedigera