Giv oss, o Gud, ett dagligt bröd

Giv oss, o Gud, ett dagligt bröd i 1819 års psalmbok.

Giv oss, o Gud, ett dagligt bröd är en gammal psalm i fyra verser av Nicolaus Hermann, troligen från 1562, som översattes av Jesper Swedberg 1694.

1695 års psalm inleds med orden:

Gif oss, o Gudh! wårt daglig brödh
Förskona oss för hungers nödh

Enligt 1697 års koralbok användes samma melodi till psalmerna Jesu! tu äst wår salighet (nr 175) och O Gudh! tu wast i fordom tijd (nr 321).

Publicerad somRedigera

Texten till Giv oss, o Gud, ett dagligt bröd finns på Wikisource.