Desse äro de tio bud är en budordspsalm i 1695 års psalmbok med tolv verser, som liksom titeln anger innehåller tio guds bud. Upphovsman till texten, Diß sind die heil'gen Zehn Geboth, och tonsättare anges i psalmboken med "D. Luth, L. Pet" och av Psalmskatten framgår att det är text av Martin Luther som översatts av Laurentius Petri Nericius. Bokstaven D framför Luther syftar på titeln 'Doktor'.

Första versen i en upplaga av 1695 års psalmbok, med noter och illustration

Psalm nr 142 i 1819 års psalmbok bygger också på tio Guds bud och uppges vara författad av Johan Olof Wallin. Enligt registret i 1819 års psalmbok är det inte samma psalm som i 1695 års psalmbok och de uppvisar relativt stora skillnader.

Melodin är enligt 1697 års koralbok samma som används till psalmen Uthi Gudz Namn nu rese wij (nr 336) och är en bearbetning av Diß sind die heil'gen Zehn Geboth i das Geystliche gesangk Buchleyn (1524). Melodin medtagen i Haeffners koralbok för 1819 års psalmbok.

Publicerad iRedigera

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera

Texten till Desse äro de tio bud finns på Wikisource.

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Swenske songer eller wisor nuu på nytt prentade, forökade, och under en annan skick än tilförenna utsatte. Stockholm. 1536. sid. XVIII. Libris 19748517 
  2. ^ Then Swenska Psalmeboken förbätrat och medh flere Songer förmerat och Kalendarium. Stockholm: Amund Laurentzson. 1572. sid. IIII. Libris 13554587 
  3. ^ Lyster, Jens; Margareta Brogren (2002). Een wanligh psalmbook. Göteborgspsalmboken 1650. Göteborg: Göteborgs stiftshistoriska sällskap, Tre Böcker Förlag AB. sid. 3-6. Libris 8420225. ISBN 9170294771 
  4. ^ Then Swenska Psalm-Boken, Medh the stycken som ther til höra, och på föliande blad opteknade finnas. Stockholm: Johann Jacob Genath. 1694. sid. 1-2. Libris 2519154