Bort med tanken, sorgsna hjärta

Bort med tanken, sorgsna hjärta är en gammal tysk psalm, "Weg, mein Herz, mit den Gedanken", av Paul Gerhardt från 1647 som översattes av Petrus Brask 1690 till en psalm med titelraden "Bort mit hierta medh the tanckar" och senare bearbetad av Jan Arvid Hellström 1983 till en psalm med nuvarande titelrad "Bort med tanken, sorgsna hjärta".

Psalmen inleds 1695 med orden:

Bort mit hierta medh the tanckar
Lijk som wore tu uthstött

Melodin är nedtecknad i Genève 1551 och enligt 1697 års koralbok samma som till psalmen Herren är mitt lius och hälsa (nr 44), Såsom hjorten träget längtar (nr 53), Jesu! djupa såren dina (nr 151), Kom, min kristen, Gud till ära (nr 198) och Ack, hur stort är mitt elände (nr 254). För sång nummer 144 Bort i qwäljesamma tankar Sions Sånger 1810 används melodin "Bort mit hjerta".

Publicerad somRedigera