Öppna huvudmenyn

O Herre Gud, oss nådig var är en tysk missionspsalm, Es woll' uns GOTT genädig seyn, av Martin Luther, översättare är inte angiven vid publiceringen 1921. Psalmen bygger på Psaltaren 67, och finns som sådan med i 1695 års psalmbok i en snarlik version. Även psalmen Gud över oss förbarmar sig (1819 nr 402 och 1937 nr 497) bygger på samma psaltarpsalm. Högmarck (1736 s. 27-28) skrev:

Then 67. K. Davids Psalm. Tacksägelse för GUDs margfaldiga wälgerningar. Anno 1632 then 6. Nov. tå slaget stod wid Lützen emellan the Swenska och Kjeserliga, har wår store nordiske David, Konung Gustaf Adolph, högloflig i åminnelse, sielf med hög och klar röst sungit thenna Psalm för sina soldater och them til mestare i thenna stridene liksom inwigt med the sidsta orden: Oss signe GUD then Helge And ec.' Then herrliga Tyska Psalmen, Verzage nicht du Häufleiin klein/ har äfwen samme Gudfruchtige Konung i sina segersella wapnwexlingar brukat, och förer han therföre i the Tyska Psalmbökerna thenna Öfwerskrift: Königs Gustavi Adolphi Feldt-Lied.
[1]

Melodin är en tonsättning från 1524 som enligt Koralbok för Nya psalmer, 1921 också används till psalmen Jag tror på Gud och vet (1819 nr 380).

Publicerad iRedigera

FotnoterRedigera

  1. ^ Högmarck, Lars, Psalmopoeographia, Stockholm, 1736.

Externa länkarRedigera