Hur kan och skall jag dig är en nattvardspsalm som fanns med i 1695 års psalmbok. Den tyska texten skrevs enligt uppgift av Högmarck (1736) av Salomon Liscovius [1] men enligt andra källor är den ursprungliga texten författad av Johann Heermann 1632. Texten översattes till svenska av Johannes Petræus 1693.

Psalmen inleds 1695 med orden:

Hur kan och skal jagh tigh
Herre JEsu, nogsamt prisa

Melodin är tonsatt 1648 enligt 1921 års koralbok med 1819 års psalmer och även enligt 1937 års psalmbok samma som till psalmen Jag vet på vem jag tror (1819 nr 193, 1937 nr 363, 1986 nr 557) och därmed till ett betydande antal andra psalmer. Melodin är ursprungligen publicerad i New Ordentlich Gesangbuch 1648.

Publicerad somRedigera

FotnoterRedigera

  1. ^ Högmarck, Lars Psalmopoeographia, Stockholm, 1736.