Min själ skall lova Herran (Nun lob, mein Seel, den Herren) är en lovpsalm av Johannes Polliander (även kallad J. Gramann Poliander), skriven 1530 och troligen utgiven år 1540. Melodin (G-dur, 6/4) trycktes i Hans Kugelmanns bok ”Concentus novi trium vocum accomodati” år 1540 och är troligen komponerad av denne eller möjligen bearbetad för att passa denna text. Ofta anges den härstamma från 1400-talet. Samma melodi används till En Fader oss förenar, Han kommer i sin kyrka, Gud gav i skaparorden, O Herre, du som säger och Upp, psaltare och harpa.

Psalmen består av fyra långa verser och bygger på Psaltaren 103 (”Lova Herren, min själ, och förgät icke vad gott han har gjort”). Det är en ljus text, trots tal om synd och förgänglighet, för ”Herrens nåd varar i evighet”. Texten översattes, troligen av Laurentius Petri Nericius, för ”Then Swenska Psalmboken” år 1562 (ej officiellt antagen psalmbok). Översättningen kom in i 1695 års psalmbok med titelraden "Min siäl skal lofwa Herran".

Psalmen bearbetades av Johan Olof Wallin år 1816 och kom därefter även in i 1819 års psalmbok och 1937 års psalmbok.

År 1982 bearbetades den ytterligare av Britt G. Hallqvist för 1986 års psalmbok.

Publicerad i

redigera

Referenser

redigera
  1. ^ Then Swenska Psalmeboken förbätrat och medh flere Songer förmerat och Kalendarium. Stockholm: Amund Laurentzson. 1572. sid. XLV. Libris 13554587 
  2. ^ Lyster, Jens; Margareta Brogren (2002). Een wanligh psalmbook. Göteborgspsalmboken 1650. Göteborg: Göteborgs stiftshistoriska sällskap, Tre Böcker Förlag AB. sid. 34-36. Libris 8420225. ISBN 9170294771 

Externa länkar

redigera

Se även

redigera
 
Wikisource
Texten till Min själ skall lova Herran finns på Wikisource.