Den svenska psalmboken 1695

Svenska kyrkans psalmbok från 1695
(Omdirigerad från 1695 års psalmbok)

Den svenska psalmboken 1695 (ofta omtalad som 1695 års psalmbok, kallas även den karolinska psalmboken, Swedbergs psalmbok eller den Swedbergska psalmboken) var Svenska kyrkans första officiella psalmbok.[1] Den användes i Sverige under åren 1695–1819, i Finland till 1886, i vissa församlingar och väckelsekretsar betydligt längre. 1697 års koralbok kom med många nykomponerade melodier. Drivande kraft var Jesper Swedberg (1653–1735). Swedbergs psalmboksförslag av år 1694 antogs av kungen, men refuserades sedan den tryckts på Swedbergs bekostnad. Den nya psalmboken 1695 byggde ändå till största delen på hans förslag. Refuseringen av i huvudsak 78 nyskrivna psalmer har kallats för "en av våra största litterära skandaler" av Magnus von Platen. Den författare som lämnat de flesta bidragen är dock Haquin Spegel. Övriga viktiga svenska bidragsgivare är Jakob Arrhenius, Gustaf Ållon och Petrus Brask (28 verk). 128 psalmer är hämtade från Göteborgspsalmboken.

1695 års psalmbok
Desse äro de tio bud. Den första psalmens första vers med noter ur 1697 års koralpsalmbok.
Desse äro de tio bud. Den första psalmens första vers med noter ur 1697 års koralpsalmbok.
OriginalspråkSvenska
GenrePsalmbok
Utgivningsår1695
Del i serie
Ingår i serieDen svenska psalmboken
Föregås avGöteborgspsalmboken
Efterföljs av1819 års psalmbok

Ett intressant tidsdokument är att HErren och JEsus konsekvent skrivs med två stora begynnelsebokstäver, dock stavas Gud och Kristus med bara en versal.

En finskspråkig psalmbok baserad på denna, senare kallad Gamla psalmboken, sammanställdes under ledning av biskop Johannes Gezelius den yngre och trycktes 1701. Antalet psalmer var detsamma, liksom indelningen i olika avdelningar, men själva psalmerna skiljer sig.

Med * försedd psalm kan också läsas i Den gamla psalmboken: ett urval ur 1695, 1819 och 1937 års psalmböcker, som ingår i Svenska Akademiens klassikerserie.

I förteckningen nedan betyder (v) = verser.

Psalmer i 1695 års psalmbok redigera

I. Catechismus författad i Sånger. redigera

Trones Artiklar redigera

Herrans Böön redigera

Om Döpelsen redigera

Om Herrans Nattward redigera

II. Konung Davids Psalmer redigera

III. Årliga Högtiders Psalmer redigera

Några Heligas Lofsånger redigera

Advents-Psalmer redigera

Om Christi Mandoms anammelse redigera

Jule-högtids Psalmer – Om Christi Födelse redigera

Ny-Åhrs Psalmer redigera

Om Jesu Namn och Välgierningar redigera

Trettonde Dags Psalmer redigera

Om Christi pino och dödh redigera

Om Christi Begrafning redigera

Påska Psalmer – Om Christi Upståndelse redigera

Om Christi Himmelsfärd redigera

Pingesdaga Högtijd – Om then Helga Anda redigera

Om then Hel. Trefallighet redigera

Uppå S. Michaelis Dagh – Om de heliga englar redigera

Uppå alla Helgona dag redigera

Uppå Apostledagar redigera

IV. Psalmer Öfwer några Söndags Evangelier redigera

V. Åthskillige Läro-Psalmer redigera

Om Menniskiones Fall och Upprättelse redigera

Om Gudz Ord och Församling redigera

Om HErrans Sabbaths Dagh redigera

Böne-Psalmer för Predikan redigera

Böne-Psalm efter Predikan redigera

Om Antichristo redigera

Om Gudz nådiga Beskydd redigera

Om Gudz Nådh och Syndernas Förlåtelse redigera

Om Christi Förtienst / Kärlek och nådiga Närwarelse redigera

VI. Boot-Psalmer redigera

VII. Psalmer om ett Christeligit Lefwerne redigera

I gemeen redigera

Thet gyllene A.B.C.D

Om Tolamod och Förnöijelse i Gudi redigera

Om Werldens Wäsende / Fåfängelighet och Föracht redigera

Emot Dryckenskap redigera

Emot Okyskhet och Skörlefnad redigera

Emot Högfärd redigera

VIII. Psalmer i Bedröfwelse / Korss och Anfächtning redigera

IX. Böne-Psalmer redigera

X. Lof- och Tacksäijelse Psalmer redigera

XI. Psalmer i åthskillige Nödtorfter redigera

Uthi stora Landzplågor redigera

Om frijd redigera

Om Jordenes frucktbarhet redigera

I Hungers Nödh redigera

Om Hälsa och Sundhet redigera

XII. Psalmer för åthskillige Stånds-Personer / och widh besynnerliga tilfällen redigera

För Öfwerhets-Personer redigera

En Konungs Böne-Psalm redigera
En Arfprinss Böne-Psalm redigera
En Konglig Råds Böne-Psalm redigera
Lärares Böne-Psalm redigera
Psalmer angående Domare redigera
Psalmer angående thet H. Ächtenskaps ståndet redigera
Barna-Psalmer redigera
Enkiors och Faderlösas Böne-Psalm redigera
Een siuk Menniskios Klage-Psalm redigera
Tacksäijelse efter öfwerstånden siukdom redigera
Psalmer för Resande til landz och watn redigera

XIII. Måltijdz-Psalmer. redigera

XIV. Morgon- och Afton-Psalmer redigera

Morgon- eller Afton-psalm redigera

Morgon-Psalmer redigera

AftonPsalmer redigera

Om the Tolf dagsens Stunder redigera

XV. Dödz- och Begrafningz-Psalmer redigera

Beredelse-Psalmer emot Döden redigera

Suckan i Dödzångest redigera

Begrafnings-Psalmer redigera

XVI. Om Menniskiones Tilstånd efter Döden redigera

Om then Yttersta Domen redigera

Om then osaliga Ewigheten redigera

Om thet ewiga Lifwet redigera

Se även redigera

 
Wikisource
Texten till Den svenska psalmboken 1695 finns på Wikisource.

Olika utgåvor redigera

Källor redigera

Fotnoter redigera

  1. ^ Anders Cullhed (15 januari 1996). (på svenska)Poesi i psalmbok och psaltare (Dagens nyheter). https://www.dn.se/arkiv/kultur/poesi-i-psalmbok-och-psaltare/. Läst 15 januari 2017. 

Vidare läsning redigera

Externa länkar redigera