Öppna huvudmenyn

Wikipedia:Projekt filosofi/Kvalitetsgranskningstabell

Projekt filosofis kvalitetsgrankningstabellRedigera

Detta är en (komplett?) tabell över de artiklar som ingår i Kategori:Filosofi eller någon av dess underkategorier. Hjälp gärna till att granska dessa artiklar! När du gjort det byter du ut {{kv tom}} mot en av följande mallar {{kv kk}},{{kv stub}}, {{kv kort}}, {{kv ok}}, {{kv bra}}, {{kv l}}, {{kv u}} efter artikelns namn här i listan.

Artikel KK Stub Kort Ok Bra L U
1600-talets filosofi   
A posteriori   
A priori   
Abd al-Rahman Jami   
Abdolkarim Soroush   
Abhinavagupta   
Abortfrågan   
Judah Abravanel   
Absolutism (filosofi)   
Accidens   
Adam Ferguson   
Ad hoc   
Adi Shankara   
Adolf Grünbaum   
Adolf Reinach   
Adolph Phalén   
Advaita   
Ægidius Romanus   
Agape   
Agnosticism   
Agrippa av Nettesheim   
Akosmism   
Aktion T4 (filosofi?)   
Alain de Lille   
Alberico Gentili   
Albertus Magnus   
Alexander av Hales   
Alexander från Afrodisias   
Alfred Tarski   
Alkmaion   
Alla hästar har samma färg (paradox)   
Allkvantifikator   
Allmänningens dilemma
Allmänviljan   
Allsmäktighet   
Allsmäktighetsparadoxen   
Al-Razi   
Altruism   
Ammonios Sakkas   
Amoralism   
Amsterdamdeklarationen 2002
Anacharsis   
Analogia entis   
Analysens paradox   
Analytisk filosofi   
Anamnesis   
Anaxagoras   
Anaximander   
Anaximenes   
Ande   
Anders Pedersson Kempe
Anekdotisk bevisföring   
Anicius Manlius Severinus Boethius   
Anomali   
Anselm av Canterbury   
Ansvarsfullhet   
Antecedent   
Anthony Ashley Cooper, 3:e earl av Shaftesbury   
Antifonte   
Antikens filosofi   
Antingen-eller   
Antinomi   
Antipsykiatri   
Antisthenes   
Antites   
Apati   
Apeiron   
Apologetik   
Aponia   
Apori   
Arche   
Archytas   
Argumentation   
Argumentationsfel   
Aristippos   
Aristoteles   
Aristotelism   
Aristoxenos   
Arkimedes   
Arthur Hindenburg   
Ataraxia   
Ateism   
Atomism   
Atomteori   
Attribut (filosofi)   
Augustinus   
Averroës   
Avicenna   
Axel Hägerström   
Axel Nyblæus   
Ayurveda   
B (mjukvaruutveckling)   
Barmhärtighet   
Begrepp   
Begreppet Ångest   
Behovslöshet   
Bernard Williams   
Bertrand Russell   
Betydelseomfång   
Bevis   
Bioetik   
Bion (filosof)   
Bivalent logik   
Bonaventura   
Boolesk algebra   
Borgerlig demokrati   
Brahman   
Brian Barry   
Brights   
Buddistisk filosofi   
Carl August Fleischer   
Carl Schmitt   
Cartesianism   
Centrism   
Chaïm Perelman   
Charles-Louis de Secondat Montesquieu   
Cirkeldefinition   
Cirkelresonemang   
Civilkurage   
Colotes   
Common sense   
Conatus   
Corpus Hermeticum   
CSR   
Cygne noir   
Dag Prawitz   
Dan Egonsson   
Daniel Dennett   
Dante Alighieri   
Daodejing   
David Hume   
De fem elementen (wu xing)   
De joniska naturfilosoferna   
De Morgans lagar   
De politiska idéernas historia   
De tiotusen tingen   
Deduktion   
Deduktiv-nomologisk förklaring   
Definition   
Dekonstruktion   
Demarkationsproblemet   
Demokratisk centralism   
Demokritos   
Den Andre   
Den gyllene medelvägen   
Den gyllene regeln   
Den historiska skolan   
Den nikomachiska etiken   
Den Satanistiska Bibeln   
Denotation   
Deontologi   
Derek Parfit   
Deskriptiv definition   
Det kinesiska rummet   
Det naturalistiska misstaget   
Determinism   
Dharma   
Dialektik   
Dialogues Concerning Natural Religion   
Dictionnaire philosophique   
Differensprincipen   
Dikotomi   
Dilemma   
Diogenes från Apollonia   
Diogenes Laertios   
Diogenes   
Dion (filosof)   
Dionysios av Halikarnassos   
Diotima   
Direkt bevis   
Disciplin   
Diskurs   
Djupekologi   
Doxa (filosofi)   
Dualism   
Dygd   
Dygdetik   
Dödshjälp   
Egenskapsdualism   
Egenvärde (filosofi) (re. intrinsikalt värde?)   
Eklekticism   
Ekonomisk-filosofiska manuskript   
Ekosofi   
Eleaterna   
Elementarsats   
Elitism   
Eller   
Eller-eliminering   
Eller-introducering   
Eller-introduktion (re. el.-introducering?)
Emanation   
Emmerich de Vattel   
Emotivism   
Empedokles   
Empiri   
Empiriokriticism   
Empyrén   
Entitet   
Epifenomen   
Epifenomenalism   
Epiktetos   
Epikurism   
Epikuros brev till Hermarchos   
Epikuros brev till Menaikeus   
Epikuros brev till Pythokles   
Epikuros huvudteser   
Epikuros paradox   
Epikuros   
Epistemologi (re. kunskapsteori)
EPR-paradoxen   
Ernest Gellner   
Ernst Immanuel Bekker   
Esse est percipi   
Essens   
Essentialism   
Estetik   
Etik   
Etiologi   
Etisk egoism   
Etisk intuitionism   
Etisk naturalism   
Eudaimonia   
Euhemerism   
Euklides från Megara   
Eutyfron   
Evasion   
Evidens   
Evidentialism   
Evighet   
Exemplifiering   
Existens   
Existenskvantifikator   
Existentialism   
Existentialismens historia   
Existentiellt sluten   
Extrinsikalt värde   
Fakticitet   
Faktum (sakförhållande)   
Fallet Wagner   
Fallibilism   
Falsifierbarhet   
Falsifikation   
Falsifikationism   
Falsifikator   
Falskt medvetande   
Familjelikhet   
Farfarsparadoxen   
Fatalism   
Felslut   
Feminism   
Feministisk etik   
Fenomenalism   
Fenomenologi   
Ferekydes   
Fermis paradox   
Fides et Ratio   
Fiktion   
Fiktionalism   
Filodemos   
Filolaos   
Filon   
Filosofi med barn   
Filosofi   
Filosofi i Sovjetunionen   
Filosofins historia   
Filosofisk logik   
Filosofisk skepticism   
Filosofisk Tidskrift   
Filosofiska undersökningar   
Fixpunktssatsen   
Flervärd logik   
Formalism   
Formel   
Francesco Petrarca   
Francis Bacon   
Francisco de Vitoria   
Francisco Suárez   
Frankfurtskolan   
Frédéric Bastiat   
Friedrich Nietzsche   
Fri- och rättigheter   
Fri vilja   
Frihet   
Fritanke   
Fullständig (modellteori)   
Fullständighet (logik)   
Fullständighet (teori)   
Funktionalistisk förklaring   
Följdparadoxen   
Förmänsklig etik   
Försokratisk filosofi   
Första ordningens logik   
Förvärvsarbete   
Galanteri   
Geber   
Generositet   
Georg Henrik von Wright   
George Boole   
Georgios Gemistos Plethon   
Gerald Cohen   
Gestalt   
Gettierproblemet   
Gianni Vattimo   
Gilbert de la Porrée   
Gilles Deleuze   
Giordano Bruno   
Giorgio Agamben   
Giovanni Pico della Mirandola   
Gnosis   
Gorgias   
Gotfred Appel   
Gottlob Frege   
Greklands sju vise   
Grue (färg)   
Grundfenomen   
Grundläggning av sedernas metafysik   
Gråzon   
Gudsbevis   
Gödels ofullständighetssats   
Gödelsats   
Halmdocka   
Handling (filosofi)   
Handlingsteori   
Hans Kelsen   
Hans Köchler   
Harry Cleaver   
Heder   
Hedone   
Hedonism   
Hedonismens paradox   
Helsingforsdeklarationen   
Hempels paradox   
Henkinsats   
Herakleides   
Herakleitos   
Hermeneutik   
Hermetism   
Heuristik (filosofi)   
Hilberts hotell   
Hippias   
Hippokrates ed   
Historicism   
Historiefilosofi   
Historism   
Hjälpsamhet   
Holism   
Homeros   
Homo mensura   
Homonculus   
Hugo av Sankt Victor   
Hugo Grotius   
Humanfilosofi   
Humanism   
Hypotes   
Hypotetisk slutledning   
Hypotetiska imperativ   
Hämnd   
Härledning   
Härledningsregel   
Härledningssystem   
Hönan och ägget   
Iamblichos Chalcidensis   
Icke-konsekventialism   
Idé   
Idealism   
Identitetsteorin (filosofi)   
Identitet över tid   
Identitetslagar   
Idévärld   
Ignoratio elenchi   
Illuminationsteorin   
Illusion   
Immanens   
Immanuel Kant   
Implikationsparadoxer   
Indeterminism   
Indicium   
Indirekt bevis   
Individualism   
Individualprevention   
Individuation   
Induktion (filosofi)   
Induktion (matematik)   
Induktionsbevis   
Induktiv logik   
Ingenting   
Inkapacitering   
Inklusion   
Inkommensurabilitet   
Institutionskritik   
Instrumentalism   
Instrumentellt värde   
Integritet   
Intellektualism   
Intelligent design   
Intentionalitet   
Internalism och externalism   
Internationella filosofikongressen   
Interpretivism   
Intersubjektivitet   
Intrinsikalt värde   
Intuition   
Intuitionism   
Intuitionistisk logik   
Irrealism   
Isokrates   
Ivan Illich   
Jean Bodin   
Jean Buridan   
Jean-François Lyotard   
Jens Kraft   
Jeremy Bentham   
Jivanmukti   
Joakim av Floris   
Johann Reuchlin   
Johannes Althusius   
Johannes av Salisbury   
Johannes Bessarion   
Johannes Duns Scotus   
Johannes Eckhart   
Johannes Scotus Erigena   
John Finnis   
John Locke   
John Roemer   
Joseph Anton Schneiderfranken   
Joshua Cohen   
Juan Luis Vives   
Juda ben Isaac Abravanel   
Judah Abravanel   
Julius Friedrich Heinrich Abegg   
Karl Olivecrona   
Karnaughdiagram   
Kasuistik   
Katarsis   
Kategori (filosofi)   
Kategorisk   
Kategoriska imperativet   
Kausalitet   
Kinesisk filosofi   
Klassisk logik   
Klasskamp   
Kleanthes   
Kollektivism   
Kommunism   
Kommunitarism   
Kompatibilism och inkompatibilism   
Konceptualism   
Konfucianism   
Konnektiv   
Konnotation   
Konsekvent   
Konsekventialism   
Konsistens   
Konstbegreppet i klassisk filosofi   
Konstruktivism (filosofi)   
Konstruktivism (matematik)   
Kontinental filosofi   
Kontingent   
Kontradiktion   
Kontraktualism   
Kontraposition   
Konventionalism   
Konvergens (filosofi)   
Korrespondensteori   
Kosmologiska gudsbeviset   
Kosmos   
Kratylos   
Krigsfilosofi   
Kristian Claëson   
Kritik av det praktiska förnuftet   
Kritik av det rena förnuftet   
Kropp-själs-problemet   
Kryptoanarkism   
Kunskap   
Kunskapsteoretisk idealism   
Kunskapsteori   
Kurt Gödel   
Kvantifikator   
Kvantitet   
Kyniska skolan   
Känsla   
Lagen om det uteslutna tredje   
Lambdakalkyl   
Legalism (kinesisk filosofi)   
Leon Battista Alberti   
Leonardo Bruni   
Leukippos   
Lidande   
Liezi   
Lika möjligheter   
Lista över filosofer
Lista över filosofiska ismer
Lista över personer i Platons dialoger
Livsfilosofi   
Livskvalitet   
Livsvärlden   
Livsåskådning   
Logicism   
Logik   
Logisk disjunktion   
Logisk ekvivalens   
Logisk grind   
Logisk implikation   
Logisk konjunktion   
Logisk krets   
Logisk negation   
Logisk operator   
Logisk positivism   
Logiska funktioner   
Logos   
Lorenzo Valla   
Lotteriparadoxen   
Lü Buwei   
Lucretius   
Luis de Molina   
Lukianos   
Lykeion   
Lögn   
Lögnaren (paradox)   
Lördagsgodis   
Maieutik   
Maimonides   
Marcus Aurelius   
Marginalisering   
Marsilius av Padua   
Martin Luther   
Marxism   
Marxistisk dialektik   
Matematikfilosofi   
Materialism   
Materialistisk dialektik   
Materiell ekvivalens   
Materiell implikation   
Maxwells demon   
Medeltidens filosofi   
Medicinsk etik   
Medkänsla   
Medvetandefilosofi   
Mekanism   
Melissos från Samos   
Mem   
Memetik   
Mening (betydelse)   
Meningen med livet   
Mervärde   
Metaetik (re. värdeteori)
Metafilosofi   
Metafysik   
Metalogik   
Metaspråk   
Metrodoros   
Michael Ruse   
Michel de Montaigne   
Michel Foucault   
Milgramexperimentet   
Miljöetik   
Mimesis   
Misologi   
M.N. Roy   
Mod   
Modalitet   
Modallogik   
Modellfullständig   
Modell (logik)   
Modellteori   
Modus ponens   
Modus tollens   
Mohammed al-Ghazali   
Monism   
Moores paradox   
Moral   
Moralisk skepticism   
Moralism   
Moralpsykologi   
Moses Mendelssohn   
Motbjudande slutsatsen   
Motsägelse   
Muslimsk filosofi   
Mysticism   
Måttfullhet   
Möjliga världar   
Naiv realism   
Namnskolan   
NAND (logisk funktion)   
Nastika   
Naturalism (filosofi)   
Naturfilosofi   
Naturlig lag   
Naturrätt   
Naturtillstånd   
Negativ utilitarism   
Negativa och positiva friheter   
Negativa och positiva rättigheter   
Negativt bevis   
Neokonfucianism   
Neutral monism   
Niccolò Machiavelli   
Nicolas Oresme   
Nicolaus Cusanus   
Nicolaus från Autrecourt   
Nigel Simmonds   
Nihilism   
Nominaldefinition   
Nominalism   
NOR (logisk funktion)   
Norberto Bobbio   
Normalvetenskap   
Normativ definition   
Normativ etik   
Nutidens filosofi   
Nykantianism   
Nymoralism   
Nyplatonism   
Nyskolastik   
Nödvändigt villkor   
Oavgörbar   
Objectivism: The Philosophy of Ayn Rand   
Objektivism (Ayn Rand)   
Objektivitet   
Objektspråk   
Observation   
Och-eliminering   
Och-introducering   
Ockasionalism   
Oemotståndliga kraftens paradox   
Okunnighetens slöja   
Olaus Petri   
Olbers paradox   
Om och endast om   
Om tingens natur   
Omsorgsetik   
Omvändning   
Ondskans problem   
Ontologi   
Ontologiska gudsbeviset   
Operationalism   
Organdonation   
Orsaksanalys   
Ostension   
Panglossianism   
Panpsykism   
Pantelism   
Paracelsus   
Paradigm   
Paradigmskifte   
Paradox   
Parmenides (dialog)   
Parmenides från Elea   
Partikularism   
Pascals trossats   
Paul Felgenhauer   
Paul Virilio   
Pedagogisk filosofi   
Peripatetiska skolan   
Person   
Personalism   
Personlig identitet   
Personlig integritet   
Peter Singer   
Petitio principii   
Petrus Lagerlöf   
Philipp Melanchthon   
Philosophia perennis   
Pierre Abaelard   
Pierre Bourdieu   
Pierre de la Ramée   
Pietro Pomponazzi   
Platon   
Platonism   
Platons akademi   
Platons grottliknelse   
Pliktetik   
Plotinos   
Pluralism   
Politeia   
Politisk filosofi   
Porphyrios   
Posidonios   
Positivism   
Post hoc ergo propter hoc   
Postfixnotation   
Postkolonialism   
Postmodernism   
Poststrukturalism   
Postulat   
Pragmatism   
Prakriti   
Praktisk filosofi   
Praktiskt förnuft   
Predikatlogik   
Preferens   
Preferentialism   
Prefixnotation   
Premiss   
Premodernism   
Preskriptivism   
Pressetik   
Presupposition   
Primitivism   
Primus motor   
Primära och sekundära egenskaper   
Prodikos   
Produktionsmedel   
Produktionssätt   
Produktivkrafter   
Proletariatets diktatur   
Protagoras   
Pseudomatematik   
Psykologism   
Pythagoras   
Pythagoréerna   
Pålitlighet   
Påstående   
Qi   
Qualia   
Qu'est-ce que la propriété?   
Quentin Skinner   
R.M. Hare   
Rabia al-Adawiyya   
Raimundus Lullus   
Ramism   
Rationalism   
Rationell egoism   
Rayleigh-Riabouchinskys paradox   
Realism (filosofi)   
Realism   
Referens   
Relativism   
Relevans   
Reliabilism   
Religionsfilosofi   
Religiös skepticism   
René Guénon   
Renässansens filosofi   
Respekt   
Robert Grosseteste   
Roger Bacon   
Ronald Dworkin   
Roscelin av Compiègne   
Rossersats   
Russells paradox   
Rättighet   
Rättighetsetik   
Rättsfilosofi   
Rättspositivism   
Rättsrealism   
Rättvisa   
Rättvisemärkt   
Salamancaskolan   
Samhällsfilosofi (re. politisk filosofi)
Samsara   
Samuel Rutherford   
Samuel von Pufendorf   
Sanning   
Sanningsfunktion   
Sanningskriterium   
Sanningsteori   
Sanningsvärde   
Sanningsvärdetabell   
Sats (logik)   
Satslogik   
Satyagraha   
Schrödingers katt   
Sekulär humanism   
Seneca den yngre   
Sensualism   
Sigerius av Brabant   
Sinnelagsetik   
Sinnesdata   
Sinnevärld   
Situationsetik   
Själ   
Självkännedom   
Självreferens   
Skepticism   
Skeptisk hypotes   
Skolastik   
Skönhet   
Slump   
Slutsats   
Social konstruktion (slå ihop)   
Socialdarwinism   
Sofister   
Sokalaffären   
Sokrates försvarstal   
Sokrates   
Solipsism   
Soritesparadoxen   
Språkfilosofi   
Språkliga vändningen   
Sramanism   
Stanford Encyclopedia of Philosophy   
Staten (dialog)   
Statolatri   
Stipulation   
Stipulativ definition   
Stoicism   
Strabon   
Straff   
Straffteori   
Struktur (filosofi)   
Strukturalism   
Subjekt (filosofi)   
Subjektivism   
Subjektivitet   
Substans (filosofi)   
Successor   
Suddig logik   
Sui generis   
Summa Theologiae   
Sunt förnuft   
Superveniens   
Syllogism   
Symposion (Platon)   
Syntes (filosofi)   
Så talade Zarathustra   
Søren Kierkegaard   
Tabula rasa   
Taipingjing   
Talakt   
Talionprincipen   
Tankelagar   
Tantrisk sex   
Tautologi (logik)   
Teleologi   
Teleologiska gudsbeviset   
Teleologisk förklaring   
Teodicéproblemet   
Teorem   
Teoretisk definition   
Teoretisk filosofi   
Teori   
Tes   
Tetrapharmakos   
Thales från Miletos   
Theofrastos   
Theseusskeppet   
Thomas av Aquino   
Thomas Hobbes   
Thomas More   
Thomism   
Till försvar för kvinnans rättigheter   
Tillräckligt villkor   
Tillämpad etik   
Timaios (filosof)   
Timaios (sofist)   
Timon från Fleios   
Tinget i sig   
Tolerans   
Tommaso Campanella   
Torbjörn Tännsjö   
Torkel Franzén   
Tractatus logico-philosophicus   
Traditionella skolan   
Transcendental   
Transcendentalism   
Transhumanism   
Trasproletariat   
Tvillingparadoxen   
Tykism   
Tålamod   
Umberto Eco   
Unghegelianer (bör flyttas)   
Universalia   
Universalierealism   
Universaliestriden   
Universalitet   
Upplysningens filosofi   
Uppriktighet
Uppsalafilosofin (slå ihop)   
Uppsalaskolan (slå ihop)   
Urkommunismen   
Urämne   
Utilitarism   
Vaisheshika   
Val (filosofi)   
Vardagsspråksfilosofi   
Varnashram dharma   
Warszawagruppen   
Vedanta   
Vedisk yoga   
Venndiagram   
Verifikationsprincipen   
Verklighet   
Vetenskaplig modell   
Vetenskapsteori   
Wienkretsen   
Vilhelm av Auvergne   
Vilhelm Lundstedt   
Vilja   
Viljesvaghet   
Willard van Orman Quine   
William Hamilton   
William Ockham   
Vipeholm   
Visdom   
Vivisektion   
Voluntarism   
Wuwei   
Värdenihilism   
Värdeteori   
Världsalltet   
Världsbild   
Världssjäl   
Väsen (filosofi)   
Västerländsk filosofi   
Xenophanes   
XNOR   
Yajurveda   
Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde   
Yin och yang   
Zenon från Elea   
Zenon från Kition   
Zenons paradoxer   
Zeuxis   
Åsikt   
Ärlighet   
Öde   
Öga för öga, tand för tand   
Österländsk filosofi   
Övermänniska   
Övernaturlig