Kvantitet

viss räkne- eller beskrivbar mängd av något

Kvantitet är ett slags egenskap som framträder i form av mängd eller storhet och är ofta mätbar. Den tillhör en klass grundbegrepp där även kvalitet, substans, förändring och relation ingår.

Beskrivning Redigera

Under mängd och storhet finns olika slags kvantiteter. Till exempel, nummer och antal är mängder vilka kan sägas vara kvantiteter i sig, medan storheter fungerar som tillstånd hos föremål, till exempel, deras vikt, massa, utsträckning i längd, bredd, djup eller tid.

Skillnaden mellan mängd och storhet återspeglas i skillnaden mellan uppdelning och kontinuitet. En mängd består av ett visst antal uppdelade enheter medan en storhet består av en kontinuitet som kan delas upp i ett oändligt antal enheter. Till exempel, sju äpplen är en exakt mängd uppdelade enheter, medan deras vikt är en kontinuerlig storhet som kan delas upp i ett oändligt antal enheter, eller decimaler, genom att öka vägningens noggrannhet.

Användning Redigera

Se även Redigera

  Matematikportalen – portalen för matematik på svenskspråkiga Wikipedia.