För kortspelet Preferens, se Priffe.

Preferens, något som föredras av en person. I valet mellan flera olika alternativ föredrar eller prefererar man ett av alternativen.