Etisk intuitionism kallas den metaetiska ståndpunkten att det finns objektiva, icke-naturalistiska värdefakta samt att dessa värdefakta uppfattas och förstås intuitivt.

Denna artikel inom praktisk filosofi saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att lägga till den.