Existenskvantifikator

begrepp inom predikatlogiken

Existenskvantifikator eller Existenskvantor är ett begrepp inom predikatlogiken.

Beteckning: ∃.

Satsen "Det finns minst ett x för vilket predikatet P(x) gäller" skrivs

Negationen av en existenskvantifierad sats ger en allkvantifierad sats, negationen av "det finns minst en vit korp" är "alla korpar är icke-vita":

Se även redigera