Naturfilosofi var en filosofisk gren som studerade naturen; vetenskapsgrenen räknas numera ofta till fysiken, vetenskapsfilosofin, eller andra ämnen. Den första grupp som åsatts detta epitet är de joniska naturfilosoferna som verkade i det forngrekiska Jonien i nuvarande Turkiet. Under antiken var filosofin den högsta av vetenskaper, och till detta hörde även naturvetenskaperna. En naturvetare betraktades med andra ord som filosof; det naturvetenskapliga metoden hade ännu inte utvecklats. Bland tidiga naturfilosofer fanns Diogenes från Apollonia, och Theofrastos.

Till naturfilosofin hör även naturvetenskapernas teori (till exempel Carl von Linné, Evolutionsteorin),[1] och teoretiserande av naturvetenskaperna (till exempel Hegel, Husserl, Høffding).

Kända naturfilosoferRedigera

Se ävenRedigera