Öppna huvudmenyn

Fallibilism (av latin fallible, felbar) är inom filosofi en kunskapteoretisk inriktning som hävdar att all kunskap är provisorisk och potentiellt felbar – varken axiom, rationalism, empirism eller kantianism kan utgöra säkra grundvalar för vår kunskap. All kunskap är alltså osäker. Till skillnad från epistemologisk nihilism har fallibilism ingen bestämd omfattning; en del fallibilister vidhåller bara fallibilism för vissa begränsade kunskapsområden, exempelvis matematik, induktion eller sinnesintryck.

Peirce introducerade termen och förknippade den med pragmatismen. Idag får den ofta beteckna vetenskapsteoretiska grupperingar som utgår från Popper.

Se ävenRedigera