Marginalisering eller social marginalisering är ett postmodernt begrepp som innebär att individer eller grupper utestängs från makt, status och diskurs.

”Att vara marginaliserad innebär att individen inte på egen hand kan förändra sin livssituation till det bättre” – citat hämtat från I marginalen – tre livsmönster bland unga med psykiska funktionshinder, Olin, E. (2008).[1]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ Olin, E. I marginalen – tre livsmönster bland unga med psykiska funktionshinder i M. Molin, A. Gustavsson, & H.-E. Hermansson (red.), Meningsskapande och delaktighet: om vår tids socialpedagogik (sidan 171). Göteborg: Daidalos, 2008.