Öppna huvudmenyn

Marginalisering är ett postmodernt begrepp som innebär att individer utestängs från makt, status och diskurs.

”Att vara marginaliserad innebär att individen inte på egen hand kan förändra sin livssituation till det bättre” - citat hämtat ifrån sidan 171 i Olin, E. (2010). I marginalen - tre livsmönster bland unga med psykiska funktionshinder. i M. Molin, A. Gustavsson, & H.-E. Hermansson, Meningsskapande och delaktighet (sidorna 169-186). Göteborg: Daidalos.

Se ävenRedigera