Inkapacitering är att beröva en person medel för att begå brott, oftast som straff.

Frihetsberövande åtgärder har en inkapaciterande verkan, eftersom en inlåst person har svårare att bryta mot lagen.

Den vanligaste formen av inkapacitering i huvuddelen av världen är frihetsberövande åtgärder som fängelse. Även utvisning, dödsstraff och stympning är former av inkapacitering.

Se ävenRedigera