Unghegelianerna var en grupp studenter och unga lärare vid Humboldtuniversitetet i Berlin som efter Hegels död 1831 opponerade sig mot den rådande hegelianska strömningen hos de ledande akademikerna vid universitetet.

Bland medlemmarna återfinns David Strauss, Bruno Bauer, Ludwig Feuerbach, Karl Neuwerck, Arnold Ruge och Max Stirner. Även Karl Marx och Friedrich Engels brukar räknas till unghegelianerna. Vissa var tveksamma om man skulle ha med Marx i gruppen.[källa behövs] Unghegelianerna verkade i Preussen under en tiden då toleransen för radikala idéer minskade i landet.