Etisk naturalism är en metaetisk teori som hävdar att moraliska yttranden är faktuella påståenden och att värden kan reduceras till, eller identifieras med, naturliga egenskaper. Etisk naturalism kan även beteckna endera av dessa ståndpunkter.

Se ävenRedigera