Öppna huvudmenyn

Religiös skepticism innebär skepticism till religioner, men ska inte förväxlas med ateism.

En religiös skeptiker ifrågasätter religionens auktoritet, men är inte nödvändigtvis utan religiös uppfattning. Många är dock ateister.

Sir Alfred Ayer var en välkänd religiös skeptiker.