Skepticism, (av grek. skeptikos, plural skeptikoi, sökare eller frågare) är ett begrepp som används på olika sätt inom filosofi, religion och vetenskap, och dessa olika betydelser bör inte blandas ihop med varandra. Skepticism är generellt sett ett ifrågasättande av kunskapspåståenden som bara baseras på ren tro eller dogm.[1][2]

Filosofisk skepticism redigera

Huvudartikel: Filosofisk skepticism

Filosofisk uppfattning härstammande från antiken som innebär ett betvivlande av möjligheten till säkerhet i kunskap. Även om kunskap vore möjligt, skulle vi ej kunna säkerligen särskilja sanna föreställningar från falska. En underavdelning till denna skepticism är skepticism i moralfrågor.

Religiös skepticism redigera

Huvudartikel: Religiös skepticism

Uppfattning där man betvivlar påståenden i hela eller väsentliga delar av religioner. Ska inte förväxlas med ateism.

Vetenskaplig skepticism redigera

Antipseudovetenskaplig (alltså vetenskaplig) inriktning, där man med vetenskapliga medel undersöker påstått vetenskapliga eller paranormala utsagor. Kopplat till organiserad skepticism.

Referenser redigera

  1. ^ Popkin, R. H.. ”The History of Skepticism from Erasmus to Descartes (rev. ed. 1968); C. L. Stough, Greek Skepticism (1969); M. Burnyeat, ed., The Skeptical Tradition (1983); B. Stroud, The Significance of Philosophical Skepticism (1984)”. Encyclopedia2.thefreedictionary.com. http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Skeptikoi. 
  2. ^ "Philosophical views are typically classed as skeptical when they involve advancing some degree of doubt regarding claims that are elsewhere taken for granted." utm.edu Arkiverad 13 January 2009

Se även redigera