Öppna huvudmenyn
För Wikipedias syn på relevans, se Wikipedia:Relevans.

relevans ät ett svenskt ord som man använder i Sverige Relevans är en egenskap som ett påstående har gentemot ett annat påstående: om påstående A är relevant för påstående B, styrker eller avstyrker påstående A validiteten hos påstående B. Om A däremot är irrelevant för B, har sanningshalten av A ingen betydelse för (sanningshalten av) B.

Begreppet relevans står detta sammanhang endast i relation till kontext, snarare än till konsekvens. I en förlängning innebär detta att själva relevansen i sig kan vara mer relevant för ett påstående, än det påstående det ställs mot. Enligt exemplet ovan kan det alltså vara så att relevansen mellan påstående A och påstående B, är viktigare än de enskilda påståendena var för sig.

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera