Illuminationsteorin är en filosofisk ståndpunkt att människans kunskap om de "eviga existentiella sanningarna" genom upplysning av det "gudomliga ljuset". Teorin företräddes av Augustinus och hans filosofiska efterföljare.