Inklusion är inom matematiken relationen på mängden av delmängder till en given mängd.

Eulerdiagram som visar att
A är en delmängd av B

, utläses: A är en delmängd av B.

Inklusion är en ordningsrelation.

Se även

redigera

Källor

redigera
  • Karl-Johan Bäckström, Diskret matematik, Studentlitteratur, Lund 1986.
  • P-E Danielsson, Digital teknik, Studentlitteratur, Lund 1974.
  • Carl Hyltén-Cavallius med flera, Matematisk Analys, Gleerups bokförlag, Lund 1959.