Modalitet

Wikimedia-förgreningssida

Modalitet kan syfta på:

  • Modalitet innebär inom bildmedicin den utrustning som används för att generera bilder av kroppen, exempelvis inom medicinsk radiologi eller sonografi.
  • Behandlingsmodalitet används synonymt med behandlingsmetod.
  • Modalitet innebär inom filosofin en indelningsgrund för satser[förtydliga] och omdömen efter synpunkt (visshet, förmodan etcetera).
  • Modalitet innebär inom språkvetenskapen talarens omdöme om skeendet (vilket ofta anges med modalitetsmarkörer som ofta är adverb). Se modus. Till exempel
"Jag är mätt." → Faktisk modalitet.
"Jag bor inte i Berlin längre." → Icke-faktisk modalitet. Talaren förnekar skeendet.
"Stina kommer lyckligtvis." → Positivt omdöme.
"Pelle är säkerligen hemma." "Han var väl gammal." "Det kanske finns liv i rymden." → Olika grader av säkerhet/osäkerhet.

Se ävenRedigera