Låt vara Peanos aritmetik. Fixpunktssatsen för är följande påstående:

För varje formel finns en sats sådan att

Fixpunktssatsen används flitigt i metalogiska resonemang, till exempel i konstruktionen av gödelsatser, rossersatser och henkinsatser.