Fiktionalism är en filosofisk riktning som gör gällande att fiktioner spelar en viktig roll inom vetenskapen. Den tyske filosofen Hans Vaihinger var fiktionalismens främsta företrädare. Fiktionalister menar att språket har användbara begrepp, trots att talarna kan vara medvetna om att de är oriktiga.

KällorRedigera